За Нас

Адв. Здравко Иванов

Вписан в Софийска Адвокатска Колегия,  Адв. Здравко Иванов завършва юридическия факултет на Софийския университет с отличие. След придобиване на юридическата си правоспособност специализира в областта на Гражданското и Търговското право, като тясната му специализация през последните 10 години е свързана с потребителското и ипотечното кредитиране, както и защита на правата и интересите на неговите доверители по съдебни дела с подобен предмет. Адв. Здравко Иванов е участвал в създаването и организацията на редица финансови институции в миналото, което от своя страна е довело до отлично познаване на правната рамка на този род търговска дейност и вътрешните процедури на работа във финансовите институции. През 2014 година адв. Здравко Иванов стартира магистратура по специалността „Публични финанси“ в Университета за национално и сметовно стопанство. Владее английски и руски език


Адв. Здравко Иванов: “Горещо препоръчвам на всеки потребител да отнася своя проблем единствено към високо квалифицирани юристи в областта на потребителските спорове, тъй като само така могат да разчитат на положителен резултат.”

Адв. Христофор Манчев

Завършва право в Нов Български Университет с отличен успех. След придобиване на юридическата си правоспособност специализира в областта на изпълнителното производство, облигационното и потребителското право. Има участия в дискусии по различни проблеми на правоприлагането и правораздаването в Република България, Автор е на статии в юридически списания, на различни правни тематики. Участвал е в специализирани семинари и курсове, в различни области на правото. Владее немски и английски език.


Адв. Христофор Манчев: “Огромната успеваемост на нашата работа се дължи на отличната познаваемост на правната материя в областта на защитата на правата на потребители.”

 

Уважаеми потребители на сайта на адвокатска кантора „Манчев и Иванов“ във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, кантората не публикува списък с многобройните си клиенти и водените дела,

Нашата мисия

Да помогнем на всеки наш клиент да получи справедливост

Нашата Визия

Ние предоставяме професионална правна помощ на всеки наш клиент, с цел да решим неговия проблем и отдадем всекиму заслуженото!

Нашите ценности

Върховество на закона. Лична, комплексна и професионална услуга за всеки клиент. Бързо и евтино решение на всеки казус Пълна конфиденциалност в работата Човешко отношение към довереното ни.