Адвокатска кантора "Манчев и Иванов"

“Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere”

Кои сме ние?

Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ е основано през 2018г. в град София, България, като обединява съдружници – учредители с над 15 години юридически стаж и опит в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право.

15 години опит в сферата

предоставянето на консултантски услуги и успешното приключване на съдебни спорове.

Сигурност и спокойствие

Бързо и успешно приключване на случаите и разрешаване на проблемите на клиентите.

Сфери на дейност

Обществени поръчки

Цялостно консултиране, анализ и изготвяне на необходими документи.

Kорпоративно и търговско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други.

Финансово и банково право

Финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмезна финансова помощ от фондовете на ЕС - консултации и процесуално представителство.

Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания

Консултации, процесулано представителство, преговори и споразумения с фирми за събиране на вземания, комуникация с частни съдебни изпълнители.

Гражданско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид гражданскоправни спорове.

нашите ценности

ЧЕСТНОСТ

БИЗНЕС ЕТИКА

ПРЕЦИЗНОСТ НА УСЛУГАТА

ОТГОВОРНОСТ

Свържете се с нас
или

Заявете консултация

Референции

"Благодаря Ви за професионалната помощ в борбата с безпардонността на един от мобилните оператори. Тези компании си мислят, че веднъж като си станал техен абонат си им длъжник до гроб! Вие обаче им показахте, че не е така. Благодаря Ви."
Анита Симова
София
"Трябва да има повече професионалисти като вас, защото така наречените колекторски фирми действат сякаш са над закона и издевателстват върху всички нас. Психическия тормоз, който ми оказваха ме сриваше и благодарение на вас си върнах спокойствието."
Катя врабчева
София
"Адв. Манчев и Адв. Иванов, вие ми върнахте живота. След смърта на баща ми и неизплатения му заем към фирма за бързи кредити ми преписаха огромно задължение, което бе непосилно за мен. Благодаря за помощта, човешкото отношение и професионализъм, които ми оказахте."
г-н Пашов
с. Бистрица
"Адмирации към Адв. Иванов и Адв. Манчев. Без вас момчета нямаше да се справя с наглостта и опитите на частен съдебен изпълнител да си събере уж дължимото от мен"
г-н Николов
Перник