ЕКИП

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план.

Специалисти с Повече от 15 години опит

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ е основано през 2018г. в град София, България, като обединява съдружници – учредители с над 15 години юридически стаж и опит в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право.
След създаването си, Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“, се превърна в една от най-бързо развиващите се адвокатски кантори в България, като привлече в екипа си адвокати, специализирали в посочените по-горе области на правната наука. Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ създаде и разви трайни партньорства с редица други адвокатски и счетоводни кантори, с оглед предоставянето на максимално специализирани и професионални услуги на своите клиенти.
 
Ние предлагаме нашите услуги единствено в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право, тъй като нашите клиенти заслужават единствено най-доброто.
 
НАШАТА МИСИЯ
 
Мисията на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ е да е надежден партньор на своите клиентите, като им оказва пълна подкрепа при постигане на целите им, съобразява се с техния интерес, разбира техните нужди и отговаря и дори надхвърля техните очаквания.
 
НАШАТА ВИЗИЯ
 
Нашата визия е да бъдем корпоратиравна адвокатска кантора, която предоставя възможно най-професионални и адекватни услуги на своите клиенти в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право.
 
НАШАТА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ
 
Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ не споделя практиката да посочва максимално широка сфера на своето действие, тъй като това не отговаря на нашите ценности. Честността, бизнес етиката, прецизността на услугата и отговорността към нашите клиенти не кореспондират с предоставяне на услуги, от които ние нямаме максимално познание.

Управляващи съдружници

Адв. Здравко Иванов

Адв. Здравко Иванов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет с отличие. След придобиване на юридическата си правоспособност е специализирал в областта на Гражданското право, Търговското право и в сферата на Обществени поръчки.  През последните 10 години е тясно специализиран в корпоративното право и търговската несъстоятелност. Богатият му опит в сферата допринася  при защита на правата и интересите на неговите доверители по съдебни дела с подобен предмет. Адв. Здравко Иванов е член на Софийската адвокатска колегия и е участвал в създаването и организацията на редица финансови институции, както и в създаването на търговски дружества с българско и чуждестранно участие. Този опит е в основата на отличното познаване на правната рамка на този род търговска дейност, както и вътрешните процедури на работа във финансовите институции. 

LUD_2358
LUD_2383

Адв. Христофор Манчев

Адв. Христофор Манчев е завършил специалност право в Нов Български Университет, с отличен успех. След придобиване на юридическата си правоспособност е специализирал в областта на изпълнителното производство, облигационното право, потребителското право и обществените поръчки. Адв. Христофор Манчев е член на Софийската адвокатска колегия и е специализиран в гражданския процес, включително процесуално представителство на клиенти по граждански и търговски спорове, както и в рамките на обезпечителни и изпълнителни производства.  Има участия в дискусии по различни проблеми на правоприлагането и правораздаването в Република България. Автор е на редица статии в юридически списания, на различни правни тематики. Участвал е в специализирани семинари и курсове, в различни области на правото.

ЕКИП

Ромил Попов

адвокат

Г-н Попов е един от първите членове на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов “, работи и притежава практически опит в сферата на корпоративното, облигационното, търговското и вещното право. Има опит в изготвянето на различни правни документи и правни анализи, подготовка на търговски договори, извършване на проучвания в различни области и аспекти на гражданското право, включително подготовка и участие в съдебни производства, както и подготовка на документи за сделки с недвижими имоти, във връзка с комплексното правно обслужване на търговски дружества и сделки с тях като част от ежедневната дейност по обслужване на клиентите на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов”. Г-н Попов има богат опит в областта на изпълнителното производство, събирането и цедирането на вземания, преговорите с длъжници и сключването на споразумения за изплащане на задължения.

Моника Георгиева

главен юрисконсулт

Завършва Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство през 2019 г. Има практически опит в сферата на обществените поръчки, корпоративно право, търговско право и търговска несъстоятелност, изпълнителен и граждански процес. Владее перфектно английски език. Г-жа Георгиева се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ като старши юрисконсулт в кантората. Към настоящия момент предоставя правни консултации на клиенти на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ във връзка със структуриране на сделки, преобразуване, учредяване на нови дружества, извършване на непарични вноски в капитала на търговски дружества, преструктуриране и промяна в собствеността на търговски дружества, правни анализи на търговски предприятия и отделни активи. Участва активно и в подготовка на различни видове търговски договори, сделки с недвижими имоти, вписвания в Централен регистър на особените залози, също така подпомага клиенти на дружеството за регистрацията им като финансови институции към Българска народна банка. Участвала е в работни групи в областта на изпълнително производство, във връзка с комплексното правно обслужване на търговски дружества и сделки с тях като част от ежедневната дейност по обслужване на клиентите на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов”.

Звезделина Чечева

старши юрисконсулт

Звезделина Чечева завършва Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство през 2022 г. Г-жа Чечева има практически опит в сферата на обществените поръчки, корпоративно право, търговско право, облигационно право, вещно право и изпълнителен процес. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ през 2020 г. като правен сътрудник, а от 2023 г. работи като старши юрисконсулт в кантората. Притежава опит в изготвянето на различни видове правни документи, сред които: документи, необходими за регистрация, преобразуване и промяна на обстоятелства по партидите на търговски дружества, извършване на непарични вноски в търговски дружества, регистрация на финансови институции. Ст. юрк. Звезделина Чечева съдейства и изготвя документи, необходими за изповядването на сделки с недвижими имоти. Изготвя правни анализи и проучвания в разнообразни сфери на правото, оказва правно съдействие във връзка със събиране на вземания. Владее български и английски език. 

Мариета Ставрева

старши юрисконсулт

Мариета Ставрева завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 г. Има практически опит в сферата на обществените поръчки, дружественото право, търговско право и търговска несъстоятелност, гражданско право, сделки с недвижими имоти, изпълнителен и граждански процес, административно право и процес. Владее перфектно английски език и испански език. През 2017 г.  е приета да учи в Ghent University, Гент, Белгия, по програма Еразъм+, където в продължение на година се обучава по магистърска програма към факултета по право и криминология. През 2018 г. участва в научна конференция в Кент, Великобритания на тема “Criminal Justice and Critical Criminology”. През 2018 г. участва в състезание по наказателно право към СУ „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. представя СУ „Св. Климент Охридски“ на състезание по Международно наказателно право в Нюрнберг, Германия. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ като правен сътрудник през 2021 г., а от 2022 г. до момента работи като старши юрисконсулт в кантората. Тя специализира в областта на обществените поръчки. Занимава се с изготвяне на документация за разнообразен кръг от правни сделки, изготвяне на искови молби и предварителни договори, подготовка на документи за регистрация на дружества и  юридически лица с нестопанска цел. Изготвя становища по правни въпроси, споразумения, както и превод на документи.

Кристияна Кръстева

правен сътрудник

Кристияна Кръстева е студент, V курс, в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има практически опит в сферата на търговското право, облигационното право, трудовото право и гражданския процес. Проявява засилен интерес в областта на обществените поръчки. Владее перфектно английски, испански и гръцки. Присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ като правен сътрудник през 2023 г. Заема активно участие в работни групи свързани с обществените поръчки, подпомагайки дейността на адвокатите. Занимава се с изготвяне на искови молби и предварителни договори. Изготвя становища по правни въпроси, споразумения, както и превод на документи.

Виктория Георгиева

правен сътрудник

Виктория Георгиева завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ випуск 2022 г. Има практически опит в сферата на търговското право, облигационно право, корпоративно право, гражданския процес и изпълнителен процес. Проявява засилен интерес в областта на обществените поръчки. Присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ като правен сътрудник през 2023 г. Заема активно участие в работни групи свързани с обществените поръчки, подпомагайки дейността на адвокатите. Притежава опит в изготвянето на различни видове правни документи, сред които: искова молба и отговор на искова молба, въззивна жалба, отговор на въззивна жалба и насрещна въззивна жалба. Изготвя молби за образуване на изпълнително производство и за извършване на справки, както и становища по правни въпроси.

Весела Велинова

адвокат

Мина Лазарова

правен сътрудник

Мина Лазарова завършва специалност „Право“ в Нов Български Университет през 2022 г. През 2018 г. участва в състезание по решаване на казуси по Римско частно право. През 2019 г. участва в Международна научна конференция „30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето – предизвикателства и перспективи“. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Манчев и Иванов“ през 2022 г. като технически сътрудник. Има практически опит в сферата на изпълнителен и граждански процес. Занимава се с изготване на искови молби, анализи, подпомага дейността на адвокатите и оказва правно съдействие във връзка със събиране на вземания.

Владимир Божиков

асоцииран адвокат

Свържете се с нас
или

Заявете консултация