Обществени поръчки

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в различни области на правото. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план

СПЕЦИАЛИСТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ОПИТ

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Цялостно консултиране, включително но не само: проучване и анализ на всички документи, обявени от възложителя за конкретната процедура; анализ и консултация на приложимата нормативна уредба към съответния клиент (местно или чуждестранно лице), с оглед участието му в конкретната процедура; консултиране на клиента относно административните и други изисквания, свързани с участието му в конкретната процедура; изготвяне на относимите правни документи за участие в процедурата, както и при необходимост, осигуряване на специалисти в съответната област, с оглед съдействие на клиента, при изготвяне на техническата му оферта, така, че да бъде съобразена със специфичните условия на възложителя по конкретната процедура

Свържете се с нас
или

Заявете консултация