Юридически услуги

Цялостно консултиране, анализ и изготвяне на необходими документи

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други.

Финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмезна финансова помощ от фондовете на ЕС – консултации и процесулано представителство

Консултации, процесулано представителство, преговори и споразумения с фирми за събиране на вземания, комуникация с частни съдебни изпълнители.

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид гражданскоправни спорове.

Свържете се с нас
или

Заявете консултация