Гражданско право

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план.

СПЕЦИАЛИСТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ОПИТ

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

В случай на нарушаване на правата си всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си  или за  да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение. Кантората предлага на своите клиенти множество комплексни правни услуги в следните направления: Изготвяне на искови молби, частни жалби, писмени отговори, възражения; Изготвяне на договори, нотариални актове; Завеждане на граждански дела; Доброволна и съдебна делба на съсобствен имот – доброволна и съдебна; Защита срещу неизпълнение по договори; Недействителност (нищожни и унищожаеми) договори; Изготвяне на пълномощни, декларации и др.; Възражение за настъпила погасителна давност; Регистрация на юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и др.).

Kорпоративно и търговско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други.

Финансово и банково право

Финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмезна финансова помощ от фондовете на ЕС - консултации и процесулано представителство

Съдебно и извън седебно събиране на вземания

Консултации, процесулано представителство, преговори и споразумения с фирми за събиране на вземания, комуникация с частни съдебни изпълнители.

Свържете се с нас
или

Заявете консултация