Съдебно и извън седебно събиране
на вземания

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план.

СПЕЦИАЛИСТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ОПИТ

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Екипът на АД „Манчев и Иванов“ представляват процесуално своите клиенти, като образуват и водят експертно всички предвидени в закона съдебни производства: заповедни, искови, обезпечителни. Предоставяме индивидуален подход и осъществяваме консултация, съобразена с всеки клиент, като преценяваме всички възможности, прилагайки индивидуален подход. Във всички фази на събирането на вземания нашите адвокати извършват дейности по уведомяване на длъжника за предприемане на съдебни действия, образуване и водене на съответното съдебно производство, образуване и водене на изпълнително дело, преговори с длъжниците във всяка една фаза, с цел сключване на споразумение и извънсъдебно уреждане на спора, включително и възможности за цедиране на вземането.

Kорпоративно и търговско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други.

Финансово и банково право

Финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмезна финансова помощ от фондовете на ЕС - консултации и процесулано представителство

Гражданско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид гражданскоправни спорове.

Свържете се с нас
или

Заявете консултация