Финансово И Банково Право

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план.

СПЕЦИАЛИСТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ОПИТ

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Адвокатско дружество „Манчев и Иванов ” има придобит опит, значителни познания и практика в областта Банковото и финансово право. По отношение на реализацията на инвестиционни проекти, нашият екип има опит в структурирането на сделки по предоставяне на кредити и проектни финансирания. Дружеството е работи като консултант и осъществява процесуално представителство по финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ от фондовете на ЕС.  Практиката ни обхваща предоставяне на правни консултации на наши клиенти и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити, както и изготвяне на необходимите договори и обезпечения. Дружеството ни е консултирало редица клиенти, във връзка с осъществяването на дейност като доставчици на платежни услуги.

Част от по-важните услуги, в областта на банковото и финансово право, които осъществяваме за своите клиенти са:

  • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата съпътстваща правна документация при стартиране дейността на финансова институция;
  • консултации по финансиране на придобивания, реструктуриране на кредити и учредяване на допълнителни обзпечения, по предоставяне на платежни услуги;
  • консултации относно регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото право и предоставянето на платежни услуги;
  • представителство при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки.
Kорпоративно и търговско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други.

Съдебно и извън седебно събиране на вземания

Консултации, процесулано представителство, преговори и споразумения с фирми за събиране на вземания, комуникация с частни съдебни изпълнители.

Гражданско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид гражданскоправни спорове.

Свържете се с нас
или

Заявете консултация