Често задавани въпроси

Съветваме Ви да потърсите съдействието на адвокат винаги, когато за вас възникне  правен проблем, имате съмнения във връзка с нарушаването на Вашите права или предстои да сключите някакъв договор. Консултацията с адвокат ще ви спести време, средства и евентуални проблеми с трети лица

Размерът на възнаграждението за конкретната  правна помощ се определя по свободно договаряне и следва да бъде предмет на писмен договор между двете страни. Трябва да имете предвит, че то не може да бъде в размер по-малък от определения минимален размер за съответния вид помощ /Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2004 г. За минималните размери на адвокатските възнаграждения/

За да бъде установено от каква точно правна помощ имате нужда, следва да бъде проведена първоначална консултация. По този начин, ще можем да преценим наборът от документи, които са необходими за пълното решаване на казуса. В допълнение и при необходимост ще ви дадем насоки и за това от кои органи и инстанции можете да се снабдите с тях.

Разноските по делото не са константна величина и се формират като комплексно. Някои от основните компоненти, които следва да имате предвид са: държавните такси, адвокатското възнаграждение, хонорарите на вещите лица, които извършват експертизите и други.

Най-често взаимоотношенията между адвокат и клиент се уреждат с договор, който се съставя на стандартна бланка, одобрена от адвокатските колегии в страната, под формата на кочани. Тези кочани са номерирани и всеки договор има номер. На практика този документ играе ролята на фактура, тъй като съдържа всички изискуеми реквизити по Закона за счетоводството и по същество е първичен счетоводен документ. В случай, че адвокатът е регистриран по ЗДДС, то следва да издава фактура за всяка услуга.

Начините за уреждане на взаимоотношенията, в общи линии зависят от етапа в който се намира просроченото задължение, като вариантите включват извънсъдебно и съдебно уреждане на отношенията. Съветваме ви да се възползвате от извънсъдебният вариант, който предполага провеждането на преговори и сключването на споразумение, удовлетворяващо двете страни. При този случай, ще спестите редица разноски, свързани със заплащането на държавните такси, допълнително адвокатско възнаграждение, хонорари на вещите лица, които извършват експертизите, такси към ЧСИ и други. В случай, че отношенията на фаза съдебни действия, следва задължително да се обърнете към кантора, която има опит в областта.

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в различни области на правото. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план

Повече от 15 години опит

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Oтличия и сертификати

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​

Свържете се с нас
или

Заявете консултация