KОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

КВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ

Екипът ни е изграден от професионалисти с доказани резултати в областта на обществените поръчки, гражданското и търговското право. В основата на това, стои непрекъснатият стремеж за усъвършенстване и постигане на високи резултати както в професионален, така и в личен план.

СПЕЦИАЛИСТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ОПИТ

За този период от време успяхме да изградим отлична репутация и да създадем богата експертиза в различни сфери на юридическите услуги. Придобитият до момента опит ни дава увереност и самочувствие, което ние предаваме на нашите клиенти

Екипът на АД „Манчев и Иванов“ развиват дейността на кантората в областта на търговското право,  като предлагат обширни и разнообразни юридически съвети. Нашите специалисти комбинират своите отлични познания в сектора с гъвкави решения, с цел да осигурят сигурна бизнес среда на клиентите. Кантората осигурява на своите клиенти процесуално представителство по всякакъв вид търговски сделки, сливания, придобивания и други. В основата на отличните услуги, които предоставяме,  стоят богатата ни правна експертиза и партньорския подход. Чрез тях идентифицираме спецификите на бизнеса на всеки наш клиент и предоставяме максимално адаптирани решения, с които да удовлетворим потребностите му.

 

Финансово и банково право

Финансови корекции във връзка и съгласно договори за безвъзмезна финансова помощ от фондовете на ЕС - консултации и процесулано представителство

Съдебно и извън седебно събиране на вземания

Консултации, процесулано представителство, преговори и споразумения с фирми за събиране на вземания, комуникация с частни съдебни изпълнители.

Гражданско право

Консултации и процесуално представителство по всякакъв вид гражданскоправни спорове.

Свържете се с нас
или

Заявете консултация